Ookami Shoujo to Kuro Ouji

TV-14 Tokyo MX 2014

TRAILER

Ookami shoujo to kuro ouji is a TV series starring Yoshimasa Hosoya, Kanae Itô, and Yoshitsugu Matsuoka. About Erika who claims that popular boy, Sata is her boyfriend. She has no choice but to make him her fake boyfriend....


Other Tokyo MX series...

Popular TV series...